Revír Topľa č. 7

Číslo revíru:
4-2870-4-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Večný pri obci Malcov po pramene a potok Večný od ústia po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:OZ Bardejov
Okres:Bardejov
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne
Užívateľ:LESY
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth