Revír Uh č. 2

Číslo revíru:
4-3060-1-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Veľké Kapušany
Okres:Michalovce
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 17.01.2014
Google Earth: značka na mape 49.kmz
OR VnU
Google Earth: značka na mape 50.kmz
OR Bajany
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria