Revír Veľká Svinka

Číslo revíru:
4-3140-4-1
Popis:Potok Veľká Svinka od ústia pri obci Obišovce po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Prešov
Okres:Prešov
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 73.kmz
Veľká Svinka pretekajúca cez obec Fričovce
Google Earth: značka na mape 74.kmz
Ústie Veľkej Svinky do Hornádu
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

erik    04.10.2015
.

Oto Adamkovič    26.07.2015