Revír VN Blatce /Lapoš/

Číslo revíru:
4-3230-1-1
Popis:Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Choňkovce.
Rozloha (ha):1
Organizácia:MO Michalovce
Okres:Sobrance
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://srzmichalovce.sk
Google Earth: značka na mape 59.kmz
Kapre šťuky.
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria