Revír VN Remeniny

Číslo revíru:
4-3730-1-1
Popis:Vodná plocha nádrže (1ha) pri obci Remeniny.
Rozloha (ha):1
Organizácia:MO Hanušovce nad Topľou
Okres:Vranov nad Topľou
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 115.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth