Revír Dunaj č.3 – Odpadový kanál VD

Číslo revíru:
2-0550-1-1
Popis:Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - nie je hraničná voda.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:RADA SRZ
Okres:Dunajská Streda
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 15.01.2014
Google Earth: značka na mape 125.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

fero    19.11.2009
uz idu miene???

jaro    19.02.2009
Dá sa pod priehradou niečo chytiť aj v januári, februári ?

Ďuso    04.02.2009
V zmysle zákona č.139/2002 je zakázané loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách v tabulou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení, plavebných, odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich technických zariadení, v plavebných komorách,z cestných a železničných mostov a lávok pre peších, v biokoridoroch a rybovodoch,

jaro    04.02.2009
Neviete prosim vas ci treba dodrzat nejaky odstup od priehrady ? Ako blizko sa da chytať ?