Revír Malý Dunaj č.5

Číslo revíru:
2-1230-1-1
Popis:Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Šamorín
Okres:Dunajská Streda
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 15.01.2014
Google Earth: značka na mape 144.kmz
Google Earth: značka na mape 187.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria