Revír Mlynský náhon

Číslo revíru:
2-1310-1-1
Popis:Obtokové rameno rieky Nitry od Zúgova po Sihoť. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
Rozloha (ha):5
Organizácia:MsO Nové Zámky
Okres:Nové Zamky
Miera:Lieň 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://www.onarb.sk/srz/index.htm
Google Earth: značka na mape 95.kmz
začiatok revíru
Google Earth: značka na mape 96.kmz
koniec revíru
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth