Revír OR Nitry - Podháj

Číslo revíru:
2-1830-1-1
Popis:Vodná plocha odstaveného ramena (2ha) rieky Nitra pri obci Bánov, časť Podháj.
Rozloha (ha):2
Organizácia:MsO Nové Zámky
Okres:Nové Zamky
Miera:Lieň 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://www.onarb.sk/srz/index.htm
Google Earth: značka na mape 105.kmz
Lov rýb povolený po celý rok s dodržaním druhového hájenia v zmysle zákona č. 139/2002 Z. z.
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth