Revír OR Veľká Hangócka

Číslo revíru:
2-1980-1-1
Popis:Vodná plocha odstaveného ramena (1,7ha) rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
Rozloha (ha):1,7
Organizácia:MsO Nitra
Okres:Nitra
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 33.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria