Revír Morava č.2

Číslo revíru:
1-0400-1-1
Popis:Rieka Morava od Marcheggského železničného mosta po rkm 33,3 - katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a Suchohrad. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
Rozloha (ha):20
Organizácia:MsO Záhorie
Okres:Malacky
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 10.01.2014
Google Earth: značka na mape 28.kmz
sutok malina
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Marek    23.08.2011
chodí niekto vláčiť na tento úsek moravy? alebo poradí niekto, kde je to aspoň trochu prístupné a dá sa tam vláčiť aj jemnejšími nástrahami?