Revír Štrkovisko Blažov

Číslo revíru:
2-2970-1-1
Popis:Vodná plocha štrkoviska (1ha) pri obci Blažov.
Rozloha (ha):1
Organizácia:MsO Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Miera:Lieň 40 cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 123.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth