Revír Požiarna nádrž

Číslo revíru:
1-0480-1-2
Popis:Vodná plocha v obci Gajary.
Rozloha (ha):1,9
Organizácia:MO Gajary
Okres:Malacky
Miera:podľa stanov
Účel:chovný
Druh povolenia:žiadne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria