Revír Rašelinisko Rohožník č. 2

Číslo revíru:
1-0500-1-1
Popis:Vodná plocha rašeliniska (5,5ha) v obci Rohožník. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
Rozloha (ha):5,5
Organizácia:MO Rohožník
Okres:Malacky
Miera:Lieň 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 79.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria