Revír Štrkovisko Okoličná na Ostrove

Číslo revíru:
2-3800-1-1
Popis:Vodná plocha štrkoviska pri obci Okoličná.


Eszter Carp

http://www.esztercarp.sk
Rozloha (ha):3
Organizácia:MsO Komárno
Okres:Komárno
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:súkromné
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 25.10.2007
Link:http://srzkomarno.szm.sk/
Google Earth: značka na mape 61.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria