Revír VN Rúbaň č.1

Číslo revíru:
2-5230-1-2
Popis:Vodná plocha nádrže pri obci Rúbaň.
Rozloha (ha):10
Organizácia:MsO Nové Zámky
Okres:Nové Zamky
Miera:Kapor 40cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 10.02.2006
Link:http://www.onarb.sk/srz/index.htm
Google Earth: značka na mape 89.kmz
chovný rybník !
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth