Revír VN Vráble

Číslo revíru:
2-5510-1-2
Popis:Vodná plocha nádrže pri obci Vráble a odtokový kanál od telesa hrádze po vyústenie do rieky Žitava.
Rozloha (ha):36
Organizácia:Rada SRZ
Okres:Nitra
Miera:podľa stanov
Účel:chovný
Druh povolenia:žiadne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Tibor    15.06.2006
Zaradenie "chovmý" by som zmenil na "pestovateľský". Rýb minimum, no rastlín - skoro maximum.