Revír Lom Nezbud

Číslo revíru:
3-2030-1-1
Popis:Vodná plocha zatopeného lomu (2ha)pri obci Nezbudská Lúčka. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
Rozloha (ha):2
Organizácia:MsO Žilina
Okres:Žilina
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://www.srzmsozilina.sk/
Google Earth: značka na mape 108.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria