Revír Štrkovisko Kuchajda

Číslo revíru:
1-0980-1-1
Popis:Vodná plocha štrkoviska (9ha)pri železniènej stanici Bratislava-mesto. Na základe zmluvy s MÚ Bratislava Nové Mesto je nutné reš-pektova prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto je vmesia-coch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 hod. zákaz lovu na celej plo-che štrkoviska. Je zakázané lovi : z ostrova a z móla v okruhu 10m od móla, 15m od “ Reštaurácie vodný svet “- mólo pre uchytenie èlnov. Vstup len cez urèené vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez sta-noveného èasu individuálnej ochrany povolený od 15. mája.
Rozloha (ha):9
Organizácia:MsO Bratislava 4
Okres:Bratislava
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 10.01.2014
Google Earth: značka na mape 135.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Johny-Tech    29.07.2010
Ryby môj upload pustené

Mudler    02.06.2010
co tu mate len zlate rybky???????????????????