Rybárske poriadky na rok 2014.

Rybársky poriadok pre vody kaprové

Rybársky poriadok pre vody lipňové

Rybársky poriadok pre pre držiteľov Zvláštneho povolenia