REVIRY BOARD

Ponúkame Vám propagáciu Vašich výrobkov a služieb pomocou portálu reviry.sk. Naše reklamné miesta nie sú zamerané len na služby a výrobky z oblasti rybolovu ale aj iných oblastí. Radi Vám spracujeme profesionálnu reklamu podľa Vašich požiadaviek v cene inzercie. Jediným pravidlom umiestnenia reklamy je, že nesmie obsahovať vulgárne, urážajúce, neetické prvky a je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Ak máte záujem o reklamný priestor na www.reviry.sk kontaktujte:

Marek Choma
e-mail: admin@choma.sk
ICQ: 174491651


Banner 160x200    2,13 €    64,- Sk /deň

objednaťBanner 160x210    2,22 €    67,- Sk /deň

objednaťBanner 587x120    2,32 €    70,- Sk /deň

objednaťBanner 790x100    6,24 €    189,- Sk /deň

objednať